Header Image

MATEUSZ PUSTY

Unity Developer, Robot Gentleman
photo

Gry tworzył już od najmłodszych lat na początku w Power Point rozwijając się później w kierunku C++ a w końcu Unreal Engine i Unity, z którego jest oficjalnie certyfikowany. Założyciel Koła Naukowego „Pyra” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.  Współorganizator spotkań Poznań Unity User Group. Obecnie pracuje jako Unity Developer w Robot Gentleman oraz rozwija po godzinach własne projekty: m. in. The Blind Wizard of Antreia.