Header Image

BARTOSZ KAPROŃ

Lead Designer, Bloober Team
Kapron_Photo

Aktualnie Lead Designer w Bloober Team. Zajmuje się grafiką (2D, 3D), ilustracją oraz malarstwem. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na wydziale grafiki oraz National College of Art and Design w Dublinie na wydziale malarstwa. W 2014 r. został uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.