Uszczęśliw swoich Designerów. O użyciu istniejących i tworzeniu własnych Node Editors w Unity

Na prelekcji wyjaśnione zostanie czym są Node Editory i jakie mają zastosowanie. Omówimy też istniejące rozwiązania, które można wykorzystać w swoich projektach. Omówimy też w teorii jak można napisać w Unity taki edytor od podstaw. Na końcu stworzymy prosty edytor przy użyciu istniejącego frameworka.