Prototypowanie okiem Game Designera

Sposoby prototypowania mechanik od strony Game Designera, oraz jak ich używać do lepszej komunikacji.