Prototyp w Unreal Engine 4, czyli jak zrobić grę w dzień

W prezentacji chciałbym pokazać zalety silnika  Unreal pod kątem szybkiego prototypowania gier i mechanik do nich wykorzystując blueprinty oraz udostępnione przez Epic Games materiały edukacyjne. Dodatkowo na podstawie własnych doświadczeń opiszę dlaczego prototypy są tak istotne i czemu warto poświęcać dla nich czas.