Podczas prezentacji zobaczymy jak twórcy koncepcyjni dochodzą do najciekawszych projektów. Przejdziemy tak przez cały proces, jak i poznamy różnicę między rysowaniem a projektowaniem bohatera. Pojawią się pojęcia kontekstu, spójności, harmonii, atrakcyjności i czytelności.