Co warto mierzyć? Po co komu analityka?

Podczas prezentacji po krótce omówiony będzie proces launchu gry z punktu widzenia analityka.
Które wskaźniki są kluczowe na początkowym etapie produktu oraz w jaki sposób analityczne in-game eventy przyczyniają się do rozwoju gry.