Animowane i proceduralne materiały w Unreal Engine

Możliwości edytora materiałów (shaderów) w silniku Unreal Engine wykraczają daleko poza standardowe nakładanie tekstur. Wizualny język programowania pozwala rozszerzyć materiał o animacje, efekty specjalne i interaktywne. Wykład przedstawi najpotrzebniejsze „części składowe” służące do budowania takich materiałów. Omówione będzie też wykorzystanie różnorodnych danych udostępnianych przez silnik (vertex color, pozycja wierzchołka, G-buffer). Wśród przykładów: teksturowanie budynku sterowane parametrami, miejscowe nakładanie mchu w szczelinach muru, efekt niewidzialności, animowany materiał rzeki.